Rayonlaşmış kənd təsərrüfatı bitki sortları

Əkinçilik ET İnstitutunun rayonlaşmış kənd təsərrüfatı bitki sortları

 

 

Bitkinin adı

 

Bitkinin latınca adı

 

Rayonlaşmış

sortların sayı

1

Yumşaq buğda

Triticum aestivum L.

48

2

Bərk buğda

Triticum durum Desf.

20

3

Arpa

Hordeum vulgare L.

15

4

Çovdar

Secale cereale L.

1

5

Vələmir

Avena sativa L.

1

6

Tritikale

Triticosecale Wittm.

1

7

Qarğıdalı

Zea mays L.

8

8

Noxud

Cicer arietinum L.

8

9

Mərcimək

Lens culinaris Medic.

3

10

Lobya

Phaseolus vulgaris L.

1

11

Yer fındığı

Arachis hypogaea L.

2

12

Tütün

Nicotiana tabacum L.

5

13

Yonca

Medicago Sativa L.

10

14

Xaşa

Onorbrychis viciaefolia Scop.

1

15

Çobantoppuzu

Dactylis glomerata L.

1

16

Əzgən

Kochia prostrata Schrad.

1

17

Lərgə

Lathyrus sativus L.

2

18

Güllücə

Lathyrus sativus

1

19

Soya

Glycine hispidea max L.

2

Cəmi

 

 

131© 2020 Əkinçilik ETİ