İnstitutun keyfiyyət sahəsində siyasəti

Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutunun keyfiyyət sahəsində siyasəti sənədi

Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutunun idarəetmə sisteminin ISO 9001:2015 beynəlxalq idarəetmə standartının tələblərinə uyğunlaşdırılmasının prioritetliyini rəhbər tutaraq Elmi Şuranın 16 iyun 2022-ci il tarixli qərarı (protokol №4) ilə işçi qrupu yaradılmış və qrupun bu istiqamətdəki fəaliyyət planı təsdiqlənmişdir.

 

 

 

                                                                                                                                                                      Əkinçilik  Elmi-Tədqiqat İnstitutunun

                                                                                                                                                                      Elmi şurasının 2022-ci il “16” “iyun” tarixli

                                                                                                                                                                      Qərarı ilə təsdiq edilmişdir

  

Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Əkinçilik  Elmi-Tədqiqat İnstitutunun Keyfiyyət sahəsində siyasəti

 Keyfiyyət siyasətimiz - Əkinçilik  Elmi-Tədqiqat İnstitutunun ixtisaslı və motivasiyalı müxtəlif yaş qrupuna aid kadrları olan,  tərəqqi edən, gələcək prioritetlərinə hədəflənən tədqiqat təşkilatı vizyonuna əsaslanır.

 Strateji məqsədimiz - əkinçilik – xüsusi ilə taxılçılıq, yemçilik sahəsində elmi tədqiqat nəticələri və elmi nailiyyətlərin tətbiqi, elmi kadrların hazırlnaması xidmətlərinin göstərilməsi üzrə bazarda lider mövqe tutmaq, vicdanlı, etibarlı və uzunmüddətli tərəfdaş kimi ictimai rəy - reputasiya qazanmaqdır.

 Keyfiyyət sahəsindəki niyyətləri həyata keçirmək üçün ƏETİ-nin rəhbərliyi aşağıdakı öhdəlikləri öz üzərinə götürür:

 • irəli sürülən tələblərə riayət etmək;
 • keyfiyyət idarəetmə sistemini daim təkmilləşdirmək;
 • keyfiyyət sahəsinin siyasət və məqsədlərinə zidd hərəkətlərə yol verməmək və qərarlar qəbul etməmək;
 • institutun fəaliyyətinin həyata keçirilməsində məqsədlərin vəhdətini təmin etmək;
 • məqsədlərə çatmaq üçün lazımi resursları müəyyən edərək təmin etmək;
 • bütün proseslərdə işçilərin məsuliyyətini və səlahiyyətlərini aydın şəkildə bölüşdürmək;
 • hər bir işçinin öz qabiliyyətlərini reallaşdıra bilən, şöbəsinin (institutun) fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsində maraqlı olan, tapşırılan işdən və onun qiymətləndirilməsindən məmnun ola biləcək mühiti və müvafiq şəraiti təmin etmək.

Əsas fəaliyyət prinsiplərimiz:

 • bütün şöbə və laboratoriyaların qarşıya qoyulan məqsədlərə nail olmaq üçün istiqamətləndirilməsi;
 • effektli qərarlar qəbul etmək üçün məlumatların dərin və sistemli təhlili;
 • riskə əsaslanan düşüncənin tətbiqi;
 • işin keyfiyyətinin müştəri məmnuniyyətinin dərəcəsi ilə qiymətləndirilməsi;
 • mütəxəssislərin hazırlanması və ixtisasartırma sisteminin təkmilləşdirilməsi, işçilər arasında institutun yüksək nüfuzunun və hər bir işçinin maddi rifahının ən mühüm amil olması barədə anlayışın formalaşdırılması.
© 2020 Əkinçilik ETİ