İqtisadi təhlil

  • Məhsul istehsalı
  • Ümumi gəlir
  • Mənfəət
  • Rentabellik
  • 1 ton məhsulun maya dəyəri
  • 1 ton məhsulun mənfəəti
  • 1 ton məhsulun rentabelliyi
© 2020 Əkinçilik ETİ