Elanlar

Elan

Cari ilin 07 oktyabr tarixində saat 11:00 -da Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutunun doktorantı Hüseyn Mirzağa oğlu Feyzullayevin “Cənubi Muğanın dəmyə şəraitində qısa rotasiyalı əkin dövriyyəsində qidalanma şəraiti və torpaq becərmələrinin buğda bitkisinin məhsuldarlığına təsirinin öyrənilməsi” və Bitki Mühafizə və Texniki Bitkilər Elmi- Tədqiqat İnstitutunun dissertantı Şamxal Rahil oğlu Həsənzadənin “Gəncə-Qazax bölgəsində qarabaşaq bitkisinin becərilmə aqrotexnalogiyasının öyrənilməsi” mövzularında 3103.07- Bitkiçilik ixtisasında aqrar elmlər elm sahəsi üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaları üçün dissertasiyalarının müdafiəsi keçiriləcəkdir.

© 2020 Əkinçilik ETİ