Elanlar

ELAN

Cari ilin 26 oktyabr tarixində saat 10:00 -da Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutunun doktorantı Sevda Taleh qızı Hacıyevanın 3103.04 - Seleksiya və toxumçuluq ixtisasında aqrar elmləri elm sahəsi üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün “Növdaxili hibridləşmədən istifadə etməklə bərk buğdanın (Triticum durum Desf.) başlanğıc materialının yaradılması və seleksiyada istifadəsi” mövzusunda dissertasiya işinin ilkin müzakirəsi keçiriləcəkdir.

RƏHBƏRLİK

© 2020 Əkinçilik ETİ