Elanlar

ELAN

Cari ilin 31 oktyabr tarixində saat 11:00 -da Əkinçilik Elmi Tədqiqat İnstitunun doktorantı Əsmər Malik qızı Əhmədovanın 2511.01 - Torpaqşünaslıq ixtisasında aqrar elmləri elm sahəsi üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün “Dağlıq Şirvan şəraitində taxıl bitkiləri altında torpağın aqrofiziki vəziyyətinin qiymətləndirilməsi” mövzusunda dissertasiya işinin ilkin müzakirəsi keçiriləcəkdir.

RƏHBƏRLİK

© 2020 Əkinçilik ETİ