Elanlar

ELAN

Cari ilin 31 may tarixində saat 1100-da Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin qiyabi doktorantı Aytən İlham qızı Zeynalovanın “Coğrafi uzaq pambıq sortlarının biomorfoloji xüsusiyyətlərinin, təsərrüfatca qiymətli əlamətlərinin öyrənilməsi və seleksiyada istifadəsi” və 1400-da Meyvəçilik və Çayçılıq  Elmi-Tədqiqat İnstitutunun doktorantı Zəminə Fikrət qızı Sərhədovanın  “Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonunda introduksiya olunmuş şaftalı sortlarının aqrobioloji xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi” mövzularında 3103.04 - Seleksiya və toxumçuluq ixtisasında aqrar elmlər elm sahəsi üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaları üçün dissertasiyalarının müdafiəsi keçiriləcəkdir.  

RƏHBƏRLİK

© 2020 Əkinçilik ETİ