Xəbərlər

Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutu doktorantura proqramı üzrə büdcə hesabına 2020-ci il üçün aşağıdakı ixtisaslar üzrə sənəd qəbulu davam edir

ELAN

Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutu doktorantura proqramı üzrə büdcə hesabına 2020-ci il üçün aşağıdakı ixtisaslar üzrə sənəd qəbulu davam edir

(Sənədlərin son qəbul tarixi 24.09.2020)

№ İxtisasın şifri İxtisas Ayrılmış yerlər

1. 3103.04 Seleksiya v’və toxumçuluq 1 yer qiyabi

2. 3103.07 Bitkiçilik 1 yer qiyabi

3. 3103.01 Ümumi əkinçilik 1 yer qiyabi

4. 2411.02 Bitki fiziologiyası 1 yer əyani

5. 3103.06 Bitkilərin mühafizəsi 1 yer qiyabi

6. 2511.01 Torpaqşünaslıq 1 yer qiyabi

7. 3103.11 Yem istehsalı və otlaqçılıq 1 yer qiyabi

8. 3101.01 Aqrokimya 1 yer qiyabi

Elmlər doktoru proqramı üzrə, büdcə hesabına

9. 2511.01 Torpaqşünaslıq 1 yer qiyabi

DOKTORANTURAYA QƏBUL ÜÇÜN AŞAĞIDAKI SƏNƏDLƏR TƏQDİM EDİLİR:

1. Ərizə

2. Kadırların şəxsi-qeydiyyat vərəqi

3. Tərcümeyi-hal

4. 2 ədəd fotoşəkil (3x4 sm ölçüdə)

5. İş yerindən xasiyyətnamə (İşsizlər üçün məşğulluq mərkəzindən arayış)

6. İş stajı olanlar üçün əmək kitabçasının surəti

7. Dərc olunmuş elmi əsərlərin siyahısı və ya seçilmiş ixtisas üzrə referat

8. Diplomların təsdiq edilmiş surəti

9. Qiymət cədvəli

10. Şəxsiyyəti təsdiq edən sənətin surəti

Elmlər doktoru hazırlığı üzrə- Elmi fəaliyyət haqqında qısa arayış tələb olunur

Rəhbərlik

Əkinçilik ETİ

© 2020 Əkinçilik ETİ